.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató, ha nem szerepel a kereskedelmi hatóság nyilvántartásában, legkésőbb 2008. március 15-éig fogadhat el hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

Szabályzat minta >>>

Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó

Pénzmosási szabályzat minta

Kereskedelmi tevékenység végzéséhez aktualizálva

Legutóbbi 2013. július 1-től hatályos

A Hatóság felügyeleti szervként ellenőrzi a Pmt. rendelkezéseinek való megfelelést, a megsértése, illetőleg a Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén a Hatóság a jogsértés súlyával arányos intézkedést hoz.

A minta használatával a szabályzat gyorsan testreszabható.

A mintaszabálzatunkban ki vannak dolgozva azok a részek, amelyeknek a testre szabása kötelező!

A Pénzmosási szabályzat minta kereskedelmi tevékenységhez ára: Árlista

Egy vélemény: "Nagyon köszönöm a szabályzatot!! Nagyon jónak érthetőnek és kezelhetőnek tartom! :) Már kész is vagyok vele, már csak nyomtatás stb.. Ez egyedül nem sikerült volna! :) Ügyes!!"

A megrendelőlaphoz >>>

A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

A törvény többször is módosítottál. Legutóbbi 2013. július 1-től hatályos. >>>

A Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) készíteni.

A PEII felügyeleti hatásköre alá tartozó szolgáltatók tevékenységük megkezdését követő kilencven napon belül kötelesek szabályzatot készíteni és azt jóváhagyás céljából benyújtani a PEII-nak, feltéve, hogy tevékenységüket a Pmt. hatálybalépését (2007. december 15.) követően kezdték meg.

A Pmt. hatálybalépésekor már működő szolgáltatók a szabályzatukat a Pmt. hatálybalépését követő kilencven napon belül kötelesek voltak a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni. Az átdolgozott szabályzatot nem kell jóváhagyás céljából benyújtani a PEII-nak.

1. § (1) E törvény hatálya – a (3)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed arra, aki Magyarország területén

a) pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat;

b) befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt;

c) biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat;

d) árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat;

e) nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat;

f) ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytat; Szabályzat minta >>>

g) könyvvizsgálói tevékenységet folytat;

h) könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytat; Szabályzat minta >>>

i) játékkaszinót, elektronikus kaszinót vagy kártyatermet működtet;

j) nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik; Szabályzat minta >>>

k) árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el;

l) önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik;

m) ügyvédi, közjegyzői tevékenységet végez.

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalom:

I.A szabályzat célja

II.Értelmező rendelkezések

III.Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

IV.Ügyfél-átvilágítási intézkedések

V.Egyszerűsített ügyfél-átvilágítási intézkedések

VI.Fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések

VII.Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítási intézkedések

VIII.Az ügyfél-azonosítás belső eljárási rendje

IX.Az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak részére megállapított eljárási, magatartási normák meghatározása

X.Bejelentési kötelezettség

XI.Bejelentés belső eljárási rendje

XII.Kijelölt személy

XIII.Ügyfél-átvilágítást végző személy(ek)

XIV.Belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

XV.Képzés, továbbképzés

XVI.Nyilvántartás, statisztika vezetése

XVII.Titokvédelmi szabályok, felfedés tilalma

XVIII.Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos teendők

1. számú melléklet: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos

büntetőjogi rendelkezések

2. számú melléklet: A szabályozott területtel kapcsolatos szokatlan ügyleti megbízások tipológiája

3. számú melléklet: Ügyfél-átvilágítást végzők, kijelölt személyek listája, szolgáltató vezetője

3/A számú melléklet: Kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységként

működő hatóságnak

4. számú melléklet: A szolgáltató

5. számú melléklet: Nyilatkozat (A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat)

6. számú melléklet: Nyilatkozat (A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata arról, hogy kiemelt közszereplőnek minősül-e.)

7. számú melléklet: Bejelentés pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről, körülményről

8. számú melléklet: A szolgáltatók által elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet alapján

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Penzmosasi mintak arai

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

A pénzmosással kapcsolatos tudnivalók

A NAV honlapjáról:

K É R E L E M

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 1. § f) és h) pontjában meghatározott ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató, könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók részére szabályzat jóváhagyásához.

Benyújtandó a Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Hivatala

Pénzmosás Elleni Információs Iroda

1033 Budapest, Huszti út 42. vagy 1300 Budapest Pf. 307. címre

Vállalkozások kamatelszámolása - alultőkésítési szabály

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről, nemesfém tárgyakkal kereskedők esetében

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 23. § (2) bekezdése szerinti kijelölt személy bejelentése

Nyomtatvány

A szabályzat jóváhagyására vonatkozó eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése alapján illetékköteles. Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor keletkezik. Az illeték mértékét az Itv. 29. §-a., az illeték megfizetésének a módját pedig az Itv. 73. §-a határozza meg. Amennyiben az illeték fizetésére kötelezett az eljárás kezdeményezésekor fennálló eljárási illetékfizetési kötelezettségét - felhívás ellenére - egyáltalán nem vagy nem teljes mértékben vagy nem a megszabott határidőben teljesítette, a fizetendő illetéken felül, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott mértékű, mulasztási bírságot kell fizetnie.

nav.gov.hu >>>

A Pénzmosás Elleni Információs Iroda, mint felügyeletet ellátó szerv

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) alapján a Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: PEII) gyakorolja a felügyeletet az állami vagy szakmai felügyelet alá nem tartozó szolgáltatók felett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szempontjából. E szolgáltatói kör az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató, a könyvviteli (könyvelői), az adószakértői, az okleveles adószakértői és az adótanácsadói tevékenységet folytató szolgáltatókat öleli fel.

A Pénzmosás Elleni Információs Iroda mint felügyeletet ellátó szerv a felügyeleti tevékenység gyakorlása során biztosítja a szolgáltató Pmt. rendelkezéseinek való megfelelését. A PEII a felügyelet ellátása során - a Pmt.-ben meghatározott eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint, országos illetékességgel jár el.

Szabályzat

A Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) készíteni.

A PEII felügyeleti hatásköre alá tartozó szolgáltatók tevékenységük megkezdését követő kilencven napon belül kötelesek szabályzatot készíteni és azt jóváhagyás céljából benyújtani a PEII-nak, feltéve, hogy tevékenységüket a Pmt. hatálybalépését (2007. december 15.) követően kezdték meg.

A Pmt. hatálybalépésekor már működő szolgáltatók a szabályzatukat a Pmt. hatálybalépését követő kilencven napon belül kötelesek voltak a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni. Az átdolgozott szabályzatot nem kell jóváhagyás céljából benyújtani a PEII-nak.

A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a PEII a honlapján nem kötelező jellegű ajánlásként mintaszabályzatokat bocsátott a felügyelete alá tartózó szolgáltatók rendelkezésére (lásd Mintaszabályzatok).

A mintaszabályzat segítségül szolgál a szolgáltató sajátosságainak megfelelő, egyedi szabályzat elkészítéséhez.

A belső szabályzat jóváhagyásának eljárása az ügyfél kérelmére induló, illetékköteles eljárás. A kérelem illetéke 2.200.- Ft, amely illetékbélyeg formájában a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizethető. A kérelem nyomtatvány a honlapról letölthető (lásd Kérelem szabályzat jóváhagyására).

Kijelölt személy

A szolgáltató köteles kijelölni - a szervezet sajátosságától függően - egy vagy több személyt (kijelölt személy), aki a szolgáltató vezetőjétől, alkalmazottjától, illetőleg segítő családtagjától a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén tett bejelentést a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak haladéktalanul továbbítja.

A kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásról a szolgáltató köteles a PEII-t tájékoztatni.

Felügyeleti tevékenység

35/2007. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 43. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által a Pmt. 33. §-a alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok;

b) az ügyfél azonosításának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének (a továbbiakban együtt: ügyfél-átvilágítás) belső eljárási rendje;

c) az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje;

d) azon szolgáltatóknál, amelyek élni kívánnak a Pmt. 18. §-ában foglalt jogosultsággal, a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményei elfogadásának belső eljárási rendje;

e) a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje és formája, továbbá a Pmt. 23. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott adatokat tartalmazó formanyomtatvány;

f) a Pmt. 23. § (2) bekezdésében meghatározott kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége;

g) az ügyleti megbízás felfüggesztésének belső eljárási rendje;

h) az ügyfél-átvilágítás, illetőleg a bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelésére, megőrzésére, védelmére, illetve az érintett alkalmazottak védelmére vonatkozó belső előírások;

i) az alkalmazottak képzésére, a Pmt. 32. § (3) bekezdésében az alkalmazottak számára előírt speciális képzési programok szervezésére vonatkozó előírások;

j) az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak részére az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák;

k) az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elősegítő belső ellenőrző és információs rendszer ismertetése;

l) a Pmt. 2. §-ának hatálya alá tartozó szolgáltatók esetében a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása vonatkozásában a megbízó azonosításának, a megbízói adatok ellenőrzésének, nyilvántartásának, továbbításának, továbbá a hiányzó vagy hiányos megbízói adatokkal érkező pénzátutalások észlelésének és kezelésének belső eljárási rendje.

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kapcsolt vállalkozás vizsgáló

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére